Vývoj a výroba prototypů

Často začínáme s pouhou myšlenkou, skicou, nápadem nebo potřebou zákazníka. Někdy je naopak zadání jasné, konkrétní a přímočaré. Baví nás obojí. Přinášíme vlastní myšlenky a pohledy na věc, které společně probíráme a postupně vybíráme ty nejlepší – jak zákazníkovy, tak naše.

V některém z CAD systémů (primárně CREO) tvoříme koncepty, které následně přetavíme do 3D a minimalistického 2D (prototypové výkresy). Pokud to výrobek vyžaduje, provedeme kinematické, pevnostní a další nezbytné analýzy. Je-li třeba – zařídíme výrobu prototypů na vlastních 3D tiskárnách a ve spolupráci s dalšími partnerskými firmami.

Jsme při testech hotového díla nebo při jeho uvedení do provozu.

Spolupracujeme s velkými nadnárodními společnostmi i s malými podniky či jednotlivci.

Co víme

 • baví nás to
 • konstruujeme už více než 25let
 • sledujeme a využíváme nejnovější technologie
 • zkracujeme vývojové časy
 • snižujeme náklady na vývoj, výrobu prototypů a zkoušek
 • odstraňujeme slepá ramena vývoje
 • odhalujeme rizika škod v rámci odpovědnosti za výrobek
 • zlepšujeme a zjednodušujeme součásti a výrobky

Jak pracujeme

1. Studie
 • analýza
 • ideová návrh před konceptem
 • z jakých materiálů
 • rešerše
 • jak je udělané konkurenční řešení
 • prodejní potenciál
 • studie proveditelnosti
 • technické studie
 • jaké jsou výstupy a jaké potřebujete zadání: na základě požadavků a cílů
 • patentové rešerše (technické řešení produktu – aby nebyl rozpor v patentech)
2. Koncepční návrh
 • navrhneme základní koncept výrobku ve 3D datech a provedeme potřebné analýzy
 • navrhneme design výrobku
3. Geometrie 3D
 • zpracujeme kompletni vyrobek do digitalni podoby
 • poskytneme kvalitni 3D CAD data
4. CAE analýzy (Computer Aided Engineering)
 • kinematické, dynamické, pevnostní, toleranční, CFD – výpočty proudění
5. 2D konstrukční dokumentace
 • Výkresová dokumentace pro výrobu
6. Výroba prototypů
 • Zajistíme výrobu prototypu pomocí metod rapid prototypingu či standardnich technologii. Provedeme
  testování. Zajistíme výrobu přípravků, jednoúčelových strojů či zařízení.
7. Reverzní engineering
 • Vytvoříme 3D CAD model na základě skenovanych dat. Převedeme existujici fyzický díl do digitalní podoby. Zrekonstruujeme poškozené současti nebo celé sestavy dilů. Vytvoříme nový dil na zakladě naskenované zástavby.